Een auto huren bij Damsté Auto is een goede keuze. Zo kunnen mensen die nét hun rijbewijs hebben behaald bij ons een auto huren om hun rijvaardigheden verder te ontwikkelen. Voor de autoverhuur hanteren wij de onderstaande algemene voorwaarden:

  • De huurder is in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en paspoort of ID-kaart. Deze 2 documenten moet u kunnen tonen bij het afhalen van de auto.
  • De huurder bevestigt zijn vaste woonadres door een recent bankafschrift, energienota, salarisoverzicht of vergelijkbaar document van maximaal 1 maand oud.
  • De huurder betaalt een borg voor de huurauto, gelijk aan een vastgesteld percentage van de totale huursom.
  • Bij niet tijdig annuleren (ofwel uiterlijk 48 uur voor aanvang van de huurperiode) wordt 1 dag huur in rekening gebracht bij de huurder.
  • Als de overeengekomen huurperiode wordt overschreden, is artikel 3 van de Algemene Bovag Huurvoorwaarden van toepassing.
  • Als u met de auto naar het buitenland wilt, dan dient u ons hiervan voorafgaand aan de huurperiode op de hoogte te stellen.
  • De auto’s zijn in het buitenland verzekerd voor pech en schade. Let op: u dient zelf een reisverzekering of reis- en kredietbrief (RKB) af te sluiten voor als u de reis niet kunt voortzetten.
  • De verhuurder behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden het verhuren van een auto te annuleren.